Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
15-10-2021

Flota Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów powiększyła się o nowy wóz asenizacyjny. Nowa „beczka”, o wartości 430 000 złotych, jest na podwoziu marki Mercedes, a jej pojemność wynosi 10 000 litrów.

Pasja informatyki
12-10-2021

W związku z prowadzoną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 budową nowego wodociągu przy ul. Piłsudskiego nastąpi ponownie konieczna przerwa w dostawie wody, w piątek, 15 października, w godzinach od 9.00 do 14.00 w dostawie wody dla odbiorców zlokalizowanych w Wołowie przy ul. Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Leśna..

Pasja informatyki
06-10-2021

Od samego rana pracownicy PWK przygotowują sieć wodociągową na ul. Piłsudskiego do przepięcia. Przypominamy, że w związku z tym nastąpi przerwa  w dostawie wody dla części Wołowa, w godzinach od 9.00 do 14.00, 

Pasja informatyki
04-10-2021

W związku z prowadzoną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 budową nowego wodociągu przy ul. Piłsudskiego nastąpi konieczna przerwa w dostawie wody, w środę, 6 października, w godzinach od 9.00 do 14.00 w dostawie wody dla odbiorców zlokalizowanych w Wołowie przy ul. Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Leśna..

Pasja informatyki
28-09-2021

WODA W BOŻENIU I GOLINIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. W związku ze zniekształconymi informacjami podanymi przez jeden z portali Facebookowych dotyczących „nie spełniania wymagań sanitarnych” wody w Bożeniu i Golinie informujemy:

Pasja informatyki
22-09-2021

Co należy zrobić, jeśli nie mamy dostępu do kanalizacji? Będąc właścicielem nieruchomości, musimy zapewnić bezpieczną gospodarkę nieczystościami płynnymi. Do wyboru mamy kilka rozwiązań.

Pasja informatyki
15-09-2021

W celu wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie będą przeprowadzać kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pasja informatyki
14-09-2021

Od 14 września, za każdą nową osobę, która zarejestruje się w eBOK i przejdzie na fakturę dostarczaną droga elektroniczną, PWK Wołów zasadzi 1 drzewo. Drzewa te będą różnorodne, a miejsca ich zasadzeń zostaną ustalone wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Wołowie – precyzuje Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów.